# Tytuł Data
1 kłódka Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP, stan wdrożenia rynku mocy 24 lipca 2018
2 kłódka Konferencja "Prezentacja nowego bloku energetycznego bloku B11 w Elektrowni Kozienice - doświadczenia z budowy i oddania do eksploatacji" 13 czerwca 2018 r.
3 kłódka XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 7 czerwca 2018
4 kłódka Konferencja - "Przedłużenie żywotności węglowych bloków energetycznych - przykłady technologicznych rozwiązań zrealizowanych i planowanych projektów" 6-7 czerwca 2018
5 kłódka Warsztaty nt możliwości dofinansowania projektów energetycznych ze środków krajowych i unijnych 6 luty 2018
6 kłódka Szczyt jesienno - zimowy Seminarium dla dyżurnych inżynierów ruchu i dyspozytorów 30 listopada - 1 grudnia 2017
7 kłódka Polsko-Brytyjskie Forum Nuclearne / Polish-British Nuclear Supply Chain Forum 15 listopada 2017
8 kłódka Konferencja pt "Inwestycje w energetyce gazowej - kontrakt na nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań" 9 listopada 2017
9 Jubileusz 25-lecia IGEiOŚ i I Kongres Innowacji w Energetyce 26 Października
10 kłódka Konferencja "Planowane i realizowane zadania inwestycyjne w konsekwencji przyjętych strategii rozwoju Koncernów Energetycznych" 28-29 września 2017
11 kłódka Warsztaty dla członków IGEiOŚ z dofinansowań projektów energetycznych ze Środków krajowych i UE - "Partnerstwo Innowacyjne dla Energetyki" 22 czerwca 2017
12 VIII Mistrzostwa Polski w piłce nożnej branży energetycznej i konstrukcji stalowych 27 maja 2017
13 kłódka XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 16 maja 2017
14 kłódka Warsztaty dla Członków nt dofinansowań projektów energetycznych z funduszy krajowych i unijnych 11 kwietnia 2017
15 kłódka Konferencja "Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych - istotne zmiany i praktyczne zastosowanie przepisów w sektorze energetycznym" 21 marca 2017
16 Konferencja "DUO-BIO - Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji elektrowni węglowych z blokami o mocy 200 MW" 6 grudnia 2016
17 kłódka Szczyt jesienno - zimowy szkolenie "Dyspozytorów" w spółkach dystrybucyjnych i "Dyzurnych inzynierów ruchu" w elektrowniach i elektrociepłowniach 1-2 grudnia
18 XIII Konferencja „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy” 18 listopada 2016
19 kłódka "Przetargi w PGE GiEK S.A. - partnerstwo stron, regulaminy i procedury przetargowe" 3-4 listopada 2016
20 kłódka Konferencja "Postęp inwestycji w Elektrowni Opole - budowa dwóch bloków 900 MW i nowa rola General Electric" 27-28 października 2016