28 maja 2023

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – przygotowanie współpracy ze światowym sektorem
cywilnej energetyki jądrowej

Development of nuclear energy in Poland – local content and global supply chain aspects

Nagranie video webinarium dostępne jest pod linkami: 

wersja polska: https://youtu.be/xDC4_QBvHkI

streaming - english version: https://youtu.be/NugBan5iXPE

Dr Pekka PYY - Senior Expert, Departament Energii Jądrowej


Znaczenie jakości w energetyce jądrowej w kontekście jądrowego łańcucha dostaw: kody / normy / standardy z perspektywy MAEA- prezentacja do pobrania/download

Importance of nuclear quality in context of nuclear supply chain: codes/norms/standards from IAEA perspective

Tom Greatrex – Chief Executive - Nuclear Industry Association


Rola rządu, izb gospodarczych oraz udział firm lokalnych na przykładzie doświadczeń w realizacji projektów energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii. Studium przypadku: status elektrowni jadrowej HPC i
Sizewell C-
prezentacja do pobrania/download

Role of NIA (Nuclear Industrial Association), role of governments and chambers of industry, local content and dialog between industry and government – British case study: current status of HPC, Sizewell C.

Juha Miikkulainen - Development Manager - Fennovoima- prezentacja do pobrania/download


Katarzyna Zasadni - Senior Expert, Auxilliary and HVAC Systems – Fennovoima- prezentacja do pobrania/download


Przedstawienie doświadczeń dotyczących realizacji projektu Hanhikivi 1 przez firmę Fennovoima w Finlandii. Lekcje dla Polski – studium przypadku

Case study - Hanhikivi 1 Fennovoima - local content perspective. Lessons to be learnt for Poland.

Victor Kum – KHNP


Przykład transferu technologii do przemysłu i odpowiedniej lokalizacji elektrowni jądrowej- prezentacja do pobrania/download

Case Study - Example of Successful Localization in Korea (technology transfer)

Laurent - Olivier Coudeyre – EDF France


Ryzyka przy realizacji projektów jądrowych z perspektywy dostawców technologii na przykładzie doświadczeń francuskich- prezentacja do pobrania/download

Risks associated to nuclear projects, seen from technology provider/EPC/supply chain perspective.

Othman Salhi – External expert of International Atomic Energy Agency (IAEA)


Lokalizacja  dostaw  produktów  i  usług  dla  programu/projektu  jądrowego   w oparciu o globalne doświadczenie- prezentacja do pobrania/download

Localization of supply of nuclear program / project products and services based on a global experience

Witold Strzelecki – Communications Manager – FORATOM


Obecny stan energetyki jądrowej na szczeblu UE - perspektywa europejskiego przemysłu jądrowego- prezentacja do pobrania/download

Nuclear energy’s current state of play at EU level – European nuclear industry’s perspective

Bruno Marquis – Francuskie stowarzyszenie kodów energetyki nuklearnej (AFCEN)


Znaczenie jakości w energetyce jądrowej w kontekście jądrowego łańcucha dostaw: kody/ normy / standardy z perspektywy AFCEN (Francja)- prezentacja do pobrania/download

Importance of nuclear quality in context of nuclear supply chain: codes/norms/standards form AFCEN perspective (FRANCE)

Ted Jones - Senior Director - Nuclear Energy Institute (NEI)


Energetyka jądrowa i jądrowe łańcuchy dostaw (USA)- prezentacja do pobrania/download

US nuclear energy and nuclear supply chain status

Thomas J. Weir, Vice President New Plant Project Development, Westinghouse Electric Company


 Rozwój łańcucha dostaw przy nowych projektach elektrowni jądrowych- prezentacja do pobrania/download

Supply Chain Development for Nuclear New Build

Bogdan Pilch, General Director, IGEOS - prezentacja do pobrania/download

Przedstawienie udziału polskich firm w realizacji projektów nuklearnych zagranicą

Case study – example of implementation of foreign nuclear projects by Polish companies.

Publikacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie energetyki jądrowej dostępne są na stronie/download

https://www.gov.pl/web/polski-atom/publikacje2

Relacja prasowa z prezentacji poszczególnym prezenterów:

Pekka PYY - Senior Expert z Departamentu Energii Jądrowej  Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) mówił o znaczeniu jakości w energetyce jądrowej w kontekście jądrowego łańcucha dostaw. Przedstawił także kody, normy i standardy z perspektywy MAEA. Agencja opracowała pewne pakiety narzędzi, by ułatwić rządom i urzędom dozoru realizację projektów jądrowych. Realizowane są również serie działań informacyjnych, jak np. webinaria: -  w listopadzie odbyło się już pierwsze z nich - w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw, w połowie grudnia będzie kolejne prezentujące wymogi dla dostawców. Zdaniem eksperta MAEA gdy chodzi o łańcuch dostaw w programie jądrowym, wyzwaniem są zwykle jakość i koszty, ale zawsze zaangażowanie lokalnych firm jest szansą dla gospodarki, na przykład rutynowo usługi  jak transport materiałów budowlanych kupowane są lokalnie. 

Chief Executive z Nuclear Industry Association Tom Greatrex omówił rolę rządu, izb gospodarczych oraz  udział  firm lokalnych na przykładzie doświadczeń w realizacji projektów Hinkley Point C i przygotowywanego Sizewell C w Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski przyjął niedawno 10-punktowy plan Zielonej Rewolucji, który uwzględnia rozwój energetyki jądrowej. Uwzględnił także te projekty w strategii infrastruktury przemysłowej. Zwłaszcza że energetyka jądrowa to 300 tysięcy miejsc pracy. Tom Greatrex przedstawiając projekt Hinkley Point C, wskazał że wygeneruje 25 tysięcy miejsc pracy w ciągu 60 lat. Do tej pory oszacowano na 2 mld funtów  przychody lokalnych dostawców tej inwestycji. Mówił, że każdy projekt musi mieć łańcuch dostawców, a koncern opracował raport na ten temat, dzięki któremu wiadomo gdzie są niedobory i braki, jakie musi nadrobić brytyjski przemysł. Część urządzeń i usług musi być importowana, ale przyjęto założenie, że 67 procent wartości projektu przypadnie na lokalny przemysł i firmy brytyjskie.

Juha Miikkulainen Development Manager w firmie fińskiej Fennovoima mówił o jej doświadczeniach w realizacji projektu Hanhikivi 1. To inwestycja realizowana we współpracy z rosyjskim Rosatomem. Obecnie Fennovoima czeka na uzyskanie pozwolenia na budowę, co ma nastąpić w przyszłym roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2028 rok. Koszty przygotowania infrastruktury szacowane są na 400-500 mln euro. Główne elementy reaktora będą dostarczone drogą wodną. Dotychczas w pracach uczestniczyło 600 firm.  Juha Miikkulainen ocenia, że jedno miejsce pracy na terenie budowy tworzy 5 miejsc w terenie. Obecnie na terenie inwestycji pracuje 250 osób. Maksymalnie będzie to 4000 ludzi. 

Co trzecia osoba z personelu Fennovoima pochodzi z zagranicy. Katarzyna Zasadni Senior Expert, Auxilliary and HVAC Systems Fenovoimy wskazała na konieczność kształcenia kadr w Polsce na potrzeby energetyki jądrowej. Równocześnie  ważne będzie dostosowanie firm do wymogów i norm jądrowych, choć w Polsce działa wiele podmiotów zatrudnionych w inwestycjach w energetyce konwencjonalnej, to jednak nie pracowały na potrzeby elektrowni jądrowych. Zdaniem Katarzyny Zasadni trzeba tez pamiętać o specyfice wymogów, standardów i nadzoru, które w wielu obszarach są w Polsce na wysokim poziomie, a z którymi będzie musiał zmierzyć się dostawca technologii. Victor Kum z Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP) omówił  w czasie webinarium przykład transferu technologii do przemysłu i  wykorzystaniu lokalnego potencjału. W Korei Południowej odbywało się to stopniowo, aż pod koniec lat 90. udział przemysłu lokalnego osiągnął poziom 95 procent. Korea „dochodziła do tego krok po korku”, a szczególnie ważne okazało się partnerstwo techniczne z dostawcą technologii. Victor Kum uważa, że w przypadku inwestycji w Polsce – przy pierwszym projekcie warto wykorzystać doświadczenie dostawcy reaktora, a przy kolejnych – zabiegać o transfer technologii.

Laurent - Olivier Coudeyre z EDF France w swojej prezentacji przedstawił ryzyka przy realizacji projektów jądrowych z perspektywy dostawców technologii na przykładzie doświadczeń francuskich. Wymienił jako jedne z głównych ryzyko operacyjne, komercyjne i związane z harmonogramem realizacji. Przypomniał, że ze względu na cykl życia elektrowni – 60 lat – powstaje ryzyko zasobów ludzkich, które trzeba przewidzieć oraz ryzyko kompetencji, dlatego tak ważne jest wyszkolenie odpowiedniej liczby kadry.  Jego zdaniem już teraz - w przypadku Polski na początkowym etapie prac – ważne są projekty edukacyjne, by nowe pokolenie miało świadomość i możliwość wyboru kierunków kształcenia.

W przypadku lokalnego łańcucha dostaw EDF, który ma 2,5 tys. firm – dostawców,  rozwinął metodologię oceny i pozyskiwania firm do współpracy przy projektach jądrowych.  A jedna z najważniejszych kwestii jest wymóg jakości. – To priorytet i podstawa zaufania - tu nie może być kompromisów  - dodał.

Othman Salhi - External Expert z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) mówił o lokalizacji dostaw produktów i usług dla programu jądrowego w oparciu o globalne doświadczenia. Jego zdaniem ważna jest rola rządu w przygotowaniu lokalnego przemysłu do udziału  programie jądrowym i powinien nie tylko jasno określić „program zaangażowania krajowego przemysłu”, ale też mieć „realistyczne oczekiwania”. Przemysł musi wiedzieć, jakie są oczekiwania i wymogi. Ale też bez wsparcia rządu, inwestora elektrowni jądrowej firmy nie będą w stanie same sfinansować kosztów dostosowania do wymogów projektu i oczekiwań dostawcy technologii. Zdaniem Othmana Sahli w przypadku inwestycji obejmującej flotę kilku reaktorów tej samej technologii można już rozważyć produkcję określonych komponentów z tzw. wyspy jądrowej w kraju budującym elektrownię.

Witold Strzelecki – Menadżer ds. Komunikacji w FORATOM przedstawił podczas webinarium stan energetyki  jądrowej na szczeblu UE z perspektywy europejskiego przemysłu jądrowego.

Wskazał też na zmianę podejścia w Komisji Europejskiej i wielu krajach unijnych do nowych inwestycji w energetyce jądrowej. W związku z przyjęciem przez Wspólnotę „Zielonego Ładu” i programem dojścia w 2050 r. do neutralności klimatycznej gospodarki inwestycje w energetykę jądrową są konieczne. Szacunki wskazują na konieczność wybudowania elektrowni jądrowych o mocy od 99 do 120 GW do 2050 roku. Bezpieczeństwo dostaw energii, korzyści klimatyczne i rozwój gospodarczy –  to główne argumenty na rzecz tych inwestycji – mówił Witold Strzelecki. I przytoczył  analizy firmy Deloitte, z których wynika że obecnie sektor ten generuje 1,1 mln miejsc  pracy.

Zdaniem Witolda Strzeleckiego polityka klimatyczna doprowadziła do zmiany podejścia do elektrowni jądrowych. I kraje takie jak Niemcy, Austria i Luksemburg choć są jej przeciwne, to nie będą w stanie zablokować projektów i  inwestycji innych państw. Obecnie 16 z 27 państw UE uwzględnia w swoich planach rozwój energetyki jądrowej.

Bruno Marquis z Francuskiego Stowarzyszenia Kodów Energetyki Nuklearnej  (AFCEN)  w swojej prezentacji wskazał na znaczenie jakości w energetyce jądrowej  w kontekście jądrowego łańcucha dostaw. Mówiąc o kodach i standardach z perspektywy AFCEN, zwrócił uwagę na główną normę ISO 19443 dla nowych projektów jądrowych. Stowarzyszenie przygotowało nawet przewodnik po ISO  19443, który wyjaśnia wszystkie wymogi z nią związane by ułatwić działanie „nowym graczom”. Każdy z dostawców technologii ma też własne normy i kody bezpieczeństwa. Jego zdaniem trudno oczekiwać, by w dającej się przewidzieć perspektywie 5-10 lat udało się wszystkie zharmonizować. – To marzenie tym bardziej, że oprócz własnych wymogów dostawców technologii są jeszcze szczegółowe oparte na przepisach i normach poszczególnych państw – dodał Bruno Marquis.

Thomas J. Weir Vice President New Plant Project Development w Westinghouse Electric Company przedstawił rozwój łańcucha dostaw przy nowych projektach elektrowni jądrowych. Koncern przygotował swoistą “mapę drogową” dla firm lokalnych zainteresowanych udziałem w projektach jądrowych, wskazując nie tylko normy i wymogi, ale także na przewidywalność i pewność dostaw  Thomas J. Weir uważa, że szczególnie ważna jest budowa kompetencji i umiejętności, które powiązane są z jakością. Równie istotna jest „kultura bezpieczeństwa”. Zdarzało się, że niektóre firmy nie były w wstanie działać z określonym przez Westinghouse reżimie bezpieczeństwa. Dostawcy powinni być świadomi różnic między wymaganiami sektora jądrowego a tymi obowiązującymi w innych branżach – np. w energetyce konwencjonalnej. Thomas J. Weir wskazał również na korzyści z zastosowania techniki modularyzacji w budowie elektrowni – tak jak to jest w przypadku reaktora AP 1000. Dzięki rozwiązaniom modułowym można uniknąć opóźnień w realizacji, które zawsze generują dodatkowe koszty.

Senior Director Nuclear Energy Institute Ted Jones mówił  w czasie webinarium o roli i zadaniach NEI w amerykańskiej energetyce jądrowej. W USA obecnie ponad połowa źródeł niskoemisyjnych to elektrownie jądrowe i rośnie zainteresowanie tego typu projektami w różnych stanach – m.in. ze względu na zaangażowanie lokalnych firm i powstanie miejsc pracy. Poza tym amerykańska administracja przeznacza coraz więcej środków publicznych na prace badawcze i wsparcie nowych rozwiązań (m.in. małych reaktorów – SMR-ów) w energetyce jądrowej. Departament Energii USA przeznaczył na granty łącznie 3,2 mld dolarów. Nasz przemysł obejmuje cały cykl życia elektrowni nie tylko jej budowę, to projekty długoterminowe, zatem i relacje są długoterminowe – mówił Ted Jones. – Oferujemy Polsce współpracę przy budowie własnego przemysłu nuklearnego – dodał.

Andrzej Sidło z Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazał na to, że rząd, który niedawno zaakceptował aktualizację Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ), przywiązuje szczególną wagę do kwestii zaangażowania krajowych wykonawców. Już od ponad 5 lat realizowane są dwie grupy działań na rzecz podniesienia kompetencji krajowego przemysłu: o charakterze informacyjno-szkoleniowym (organizuje się cykliczne warsztaty techniczne prezentując naszym firmom specyfikę funkcjonowania sektora) oraz promujące polskie firmy na arenie międzynarodowej (organizacja profilowanych misji gospodarczych czy forów biznesowych w kraju). Działania te będą kontynuowane i intensyfikowane.

W PPEJ przyjęto założenie, że min. 40 proc. wartości prac przy budowie elektrowni – pierwszego reaktora - powinni wykonać krajowi przedsiębiorcy.  

Podsumowując webinarium Dyrektor Generalny IGEOS Bogdan Pilch wskazał na udział polskich podmiotów w realizacji projektów elektrowni za granicą. Nasze firmy i polscy inżynierowie obecni byli i są w wielu krajach – w całej UE, Rosji, Ukrainie, USA, Kanadzie. Nawet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie niedawno zakończono budowę pierwszego reaktora pracowali polscy inżynierowie..

Webinarium zgromadziło blisko 400 obserwatorów - głównie z polskich przedsiębiorstw oraz urzędów dozorowych (Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), administracji rządowej, instytucji finansowych oraz ośrodków naukowych i akademickich. Wydarzenie cieszyło się również zainteresowaniem międzynarodowym – na liście uczestników pojawiły się osoby z Belgii, Finlandii, Francji, Korei Płd. , Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy i USA.

Prelegenci:

Laurent-Olivier COUDEYRE
Head of Governance, Resources & Local Supply Chain development

Laurent-Olivier Coudeyre is head of Governance and Resources for EDF Development Directory, managing the international nuclear Supply Chain development program for Nuclear New Build Programs.
He joined nuclear field in 2007 after 12 years' experience in other industries. This included various management positions in Purchasing for a leading steel company and 4 years in Germany as Country Director. Since 2007 he managed procurement activities within EDF Group as Corporate manager than Supply Chain manager for New Builds Offers.
He is presently leading the localization activities worldwide for Nuclear New Reactors and Chair of the Working Group Supply Chain at the World Nuclear Association,
Graduated with a Master Degree in industrial purchasing “M.A.I.” combined with a Master’s Degree in Economics Management and Strategy.

Othman SALHI
External Expert

Highly motivated and experienced senior engineer with proven history of engineering and projects in international context. Special expertise in pressurized water reactor and VVER engineering and technology. Effective communicator. Analytical, problem-solving and organizational abilities.
Lecturer at the French Engineering School “Ecole Nationale Supérieure des Techniques
Avancées” from 2002 to 2012.
Lecturer for the WNA “World Nuclear University” from 2007 to 2009.
LINGUISTIC SKILLS
French – English – German fluent speaker
EDUCATION
Ecole Polytechnique – Master of Science and Technology – Paris, France
1970 – 1973
Ecole des Mines de Paris – Master of Engineering-Systems Automation – Paris, France
1973 - 1975
WORKING EXPERIENCES
From 2017: CONSULTANT – EXPERT • Expert missions for IAEA
• Workshop on the local industry utilization
• Expert mission on owner preparation to NPP project.
• Interregional training on establishing a new nuclear power project.
• IAEA technical meeting on owner/operator capacity building
• Expert mission on owner/operator competencies assessment and development
• Workshop on organization and critical factors for NPP project
• Workshop on Safety Analysis Report, construction licensing and operation licensing
• Workshop on Project Risk Management
2012 - 2016: FRAMATOME-VVER PROJECTS •VVER improvement projects in Central Europe:
Post Fukushima Measures,
BDBA hydrogen recombiners,
Containment monitoring systems, • Projects Implementation for the Ukraine VVER 1000 safety improvement program
1999 – 2011: FRAMATOME PROJECT DIVISION • Technical Consultancy for Vietnam, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia,
Egypt and Turkey •Feasibility study for the U.A.E. • Prefeasibility study for Koweit • Taishan 1&2 EPR project
Configuration Management implementation • Project manager of the industrial localization feasibility for the Jaitapur NPP project in India
• Feasibility (2003-2004) based on Ling Ao NPP as reference plant - Feasibility adapted in 2006 to the EPR reactor. • Responsibility of the contracts for Japan, Korea and Taiwan:
Contracts of fuel cladding, gadolinium pellets, incore instrumentation, primary pump services and core control rods for Korea, contract of incore instrumentation for Taiwan.
1993 - 1998: FRAMATOME ENGINEERING SERVICES DIVISION • Mochovce 1&2 (Slovaquia ) VVER completion project.
Responsibility of the engineering scope
• Within E.U. TACIS program: VVER Primary Circuit Integrity, VVER RPV Head Assembly Tightness Improvement, VVER Safety Equipment qualification conditions • Within E.U. PHARE program: VVER Steam Generator Collector improvement, VVER Live Steam Pipe rupture and system improvement
1984 - 1992: FRAMATOME ENGINEERING DIVISION • French 1500 MW NPPs of Chooz and Civaux projects: Nuclear Island auxiliary systems basic design and detail design • Tihange 1 NPP (Belgium) systems upgrade: residual heat removal system, primary loop overpressure protection system • Adaptation of the Framatome functional analysis simulator configurations to the engineering modifications of the French Fleet Reactors
1976 - 1983: OIL AND PETROCHEMICAL ENGINEERING SECTOR • Project engineer • Process engineer

Tom Greatrex
Chief Executive

Tom Greatrex became Chief Executive of the NIA on 1 February 2016. Formerly MP for Rutherglen and Hamilton West, Tom was shadow energy minister from 2011 – 2015 and the opposition’s lead spokesman on nuclear energy, electricity market reform, smart grid and metering, carbon capture and storage, interconnection and both onshore and offshore oil and gas. Leading the scrutiny of the Energy Act and the Infrastructure Act in the last Parliament, he secured a number of amendments to the proposed legislation. He also served as a member of the Energy Select Committee from 2010 and from 2007-2010 was a policy adviser in the Scotland Office, including on energy.

Since 2015, he has been an independent policy analyst working in the energy sector for a range of clients, a frequent media commentator on energy issues, and a regular columnist for Utility Week. In a varied prior career, he was Director of Corporate Affairs for the NHS in Scotland, a chief officer in local government and a GMB trade union official in England. Outside of work his main interests are family, football (Fulham) and film.

Juha Miikkulainen
Development Manager, Fennovoima Ltd

Juha Miikkulainen (M.Sc, Tech) started his career in the Finnish nuclear energy sector 30 years ago in Olkiluoto as a summer trainee. The first half of his professional life he executed various automation projects in TVO´s units OL1/OL2 as project manager and reactor automation licensing in the Olkiluoto 3 project. In summer 2007 Juha joined the group of five specialists to start up Fennovoima project acting as a regional manager in charge of the communications and site selection activities of the potential green-field sites. Since 2013 his main tasks have been concentrated around the Hanhikivi site development, industrial networking and stakeholder communications in Northern Finland.

Katarzyna Zasadni
Senior Expert, Auxiliary and HVAC systems
Fennovoima Ltd

Katarzyna Zasadni (M.Sc., Environmental engineering) started her professional career more than 20 years ago as a design engineer of HVAC and environmental systems in Poland. After becoming a chartered engineer, she decided to move her career path towards industrial processes. 12 years ago, she joined power industry as a Mechanical process engineer in a Canadian company SNC Lavalin, participating in finalization of several conventional power projects in Europe and Middle East. In 2013 she has joined a construction project of nuclear power plant Olkiluoto 3 in Finland within HVAC site engineer duties. In February 2015 she has joined Hanhikivi 1 nuclear power project of Fennovoima. Her duties in Nuclear Island department concerned nuclear process systems with a focus on process gases, auxiliary steam, radioactive wastes and HVAC. Since October, 2020 she is responsible for Hanhikivi 1 sea water cooling buildings and structures, process gases, fire protection systems and explosion hazards.

Dr Pekka PYY 
International Atomic Energy Agency (IAEA), Viena, Austria

Victor Kum
Senior Manager of the Nuclear Business Department at KHNP

Mr. Victor Kum is a Senior Manager of the Nuclear Business Department at Korea Hydro & Nuclear Power Company. After receiving a Bachelor’s Degree in Electrical & Electronic Engineering at the University of Kansas (US), Mr. Kum entered KHNP in 2010 where he began his career at the Shin-Kori Nuclear Power Plant. Through commissioning of the APR1400, the reference plant to the Barakah NPP exported to the UAE, Mr. Kum gained experience and capabilities to become an I&C expert, contributing to the design and installation and enhancing the reliability of the MMIS facilities and post-Fukushima measures.

Based on his experiences at the site, Mr. Kum became involved in overseas projects from 2016, where he developed projects for nuclear power in mid-eastern European countries including Poland and the Czech Republic.

He is currently in charge of coordinating meetings and events involving Poland’s Ministry of Energy and the Ministry of Climate & Environment with Korea. He has also participated in the International Welding Conference as well as numerous energy conferences in Poland by giving presentations on localization and providing information requested by Poland.

Witold Strzelecki 
Communications Manager – FORATOM, Bruksela

Witold Strzelecki jest managerem w FORATOM’ie – międzynarodowej organizacji reprezentującej europejski przemysł jądrowy (ponad 3,000 firm) w kontaktach z instytucjami unijnymi. Przed rozpoczęciem pracy w FORATOM’ie pracowal m.in. w PGE EJ 1 oraz w polskich oddziałach międzynarodowych agencji komunikacyjnych, takich jak Havas czy Burson-Marsteller. Z branżą energetyczną związany od 2011 roku.

Ted Jones 
Senior Director - Nuclear Energy Institute (NEI)

Bruno MARQUIS
Association of French Nuclear codes (AFCEN)

Graduated From French Master Degree in Mechanical (ECAM)
30 years of Experience in EDF Nuclear Engineering, either supporting the French Fleet in operation or participating in Nuclear Power Plant construction in China (Ling AO II, TAISHAN I&II) and in the UK (Hinkley Point C).
A specialist in Nuclear process, Bruno was initially involved in technical upgrade of fluid system (design), then in charge of the contract management of safety pumps and valves. For 3 years he was Head of Equipment and system department (80 persons) at SOFINEL (subsidiary of EDF and Framatome) for TAISHAN project. He has moved to China twice, once to support the Ling AO II project, once as EDF’s director of engineering and procurement in China.
From 2012, Bruno was involved in the Codes and Standard society called AFCEN, as deputy general secretary. AFCEN is the editor of Nuclear Code RCC & RSE. Recently, he was also appointed as General Secretary of BNEN society, the French Office for Standardization of Nuclear Equipment.
To know more about AFCEN :
https://www.afcen.com
2019 activity report :
https://www.afcen.com/public/e-library/activity-reports/2019-en.pdf

THOMAS J. WEIR
Vice President  New Plant Project Development,  Westinghouse Electric Company

Tom Weir has 36 years of experience in the global nuclear power industry. He joined Westinghouse in 2006 and has been involved in the new plants business since 2008 deploying the first wave of AP1000 projects. He currently serves as the vice president of Global New Plant Project Development focused on capturing the next wave of AP1000 plant projects.

Mr. Weir joined Westinghouse from AREVA NP Inc. where he held the role of senior vice president of the engineering and I&C business unit. Earlier in his career, he led Duke Engineering’s Nuclear Group as senior vice president, worked at the Idaho National Engineering Laboratory as a lead technical investigator and was on the TMI-2 accident evaluation team at the Three Mile Island site.

Patronat medialny:

Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.