Veolia Energia Łódź S.A.

Veolia Energia Łódź S.A.


Prezes Zarządu: Anna Kędziora-Szwagrzak

ul. J. Andrzejewskiej 5 ,92-550 Łódź

Phone: +48 42 675 50 00 Fax: +48 42 675 51 90

komunikacja@veolia.com , http://www.veolia.pl/
NIP: 728-00-18-564

Profil działalności

  • Produkcja, przesyłanie, rozdzielanie i sprzedaż ciepła oraz energii elektrycznej.

Oferta

  • Ciepło, energia elektryczna.

Informacje dodatkowe

Ogólna charakterystyka: EC-2 EC-3 EC-4
Rok uruchomienia elektrociepłowni 1958 1968 1977
Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu 1967 1977 1992
Rodzaj paliwa węgiel kamienny
mazut
węgiel kamienny
mazut
węgiel kamienny
mazut
Kotły parowe:
Liczba kotłów parowych 5 5 3
Wydajność zainstalowana (para) 660 t/h 950 t/h 890 t/h
Wydajność osišgalna (para) 660 t/h 950 t/h 890 t/h
Moc zainstalowana (para) 457 MW 667 MW 643 MW
Moc osišgalna (para) 457 MW 667 MW 643 MW
Kotły wodne:
Ilość kotłów wodnych 2 4 4
Wydajność zainstalowana 280 Gcal 400 Gcal 480 Gcal
Wydajność osišgalna 206 Gcal 400 Gcal 480 Gcal
Moc zainstalowana 326 MW 465,2 MW 560 MW
Moc osišgalna 240 MW 465,2 MW 560 MW
Turbozespoły:
Ilość turbozespołów 5 4 3
Moc elektryczna zainstalowana 128,1 MW 198,5 MW 215 MW
Produkcja energii elektrycznej brutto (2002 w GWh) 302,178 794,732 934,326
Produkcja energii cieplnej brutto (2002 w TJ) 4152,83 6947,93 7363,71
Producenci kotłów Rafako Fakop, Rafako Rafako
Producencji turbozespołów 1 Brneńska,
Zamech,
Skoda, Dolmel
1 Brneńska,
Zamech,
Skoda, Dolmel
Zamech,
Dolmel
This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies.