Organizowane imprezy

II Kongres Innowacji w Energetyce

II Kongres Innowacji w Energetyce odbędzie się w Warszawie w dniu 11 października 2018. Organizatorem jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Kongres został już objęty patronatem Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia (doc)

Formularz zgłoszenia (pdf)

Patronaty:

O kongresie:

Podobnie jak w ubiegłym roku staramy się dodatkowo o patronat Ministra Energii i Ministra Środowiska.

II Kongres Innowacji w Energetyce jest kontynuacją Kongresu zapoczątkowanego w roku 2017 r., który miał miejsce w Hotelu AirPort Okęcie w dniu 26 października. Prowadzili go wybitni profesorowie Politechniki Warszawskiej, Śląskiej i AGH, a swoje osiągnięcia prezentowały koncerny energetyczne PGE, TAURON, ENEA, ENERGA z także czołowe firmy technologiczne GE, Rafako, Siemens, oraz URE, NCBiR.

Wyjątkowym wydarzeniem było włączenie do programu kongresu wizji energetyki na lat kilkanaście czy więcej przez koła naukowe energetyków działające przy uczelniach.

Dominującym postulatem w podsumowaniu Kongresu była konieczność kontynuowania go w latach następnych w tej formule i konwencji z poszerzeniem ilości uczestników i włączeniem innych, czołowych firm i kół naukowych.

Podczas tegorocznego II Kongresu Innowacji w Energetyce zaprezentowane będą;

 • najnowsze wdrażane projekty i rozwiązania innowacyjne
 • realizowane prace badawcze i naukowe w energetyce 
 • wyniki prac innowacyjnych koncernów energetycznych i firm technologicznych

Kongres Innowacji to:

 • partnerstwo wszystkich liczących się polskich producentów energii elektrycznej
 • aktywny udział dostawców  podstawowych maszyn i urządzeń dla energetyki
 • oferty biur projektowych, firm technologicznych, wykonawczych, konsultingowych i in. 

Kongres to również:

 • prezentacje i moderowanie przez topowych  profesorów głównych politechnik
 • pokazanie  nie tylko planowanej  ale i wizjonerskiej energetyki za lat kilka czy kilkanaście
 • forum spotkań i kontaktów szerokiego grona wysokich managerów  branży

II Kongres Innowacji w Energetyce jest to doskonałym  miejscem do promocji firm współpracujących z energetyką i zacieśnienia lub nawiązania współpracy.

Zeszłoroczne doświadczenie I Kongresu, entuzjastyczne relacje i  doskonałe opinie a także niespotykana autorska narracja profesorów - moderatorów i prezenterów oraz wizje energetyki oczami i wyobraźnią studentów z kół naukowych powodują, że kontynuacja nastąpi w zwielokrotnionym wymiarze.

Wydarzenie jest bezpłatne.

10:00 Otwarcie Kongresu

10:00 Oficjalne powitanie IGEiOŚ
10:10 Otwarcie wprowadzające - Partnerzy

10:30 Wprowadzenie – Prezentacja otwierająca

Energetyka światowa i energetyka polska  - jak zmieni się w ciągu dekady
Prof. Wojciech Nowak (AGH), Prof. Konrad Świrski (PW)

11:00 Interaktywny Panel I  - Dylematy polskiej energetyki

Kluczowi managerowie spółek energetycznych  - wyzwania roku 2018 i problemy kolejnej dekady
Kluczowi managerowie największych dostawców – polska energetyka przez pryzmat doświadczeń światowych
Innowacje energetyczne – czy uratują polska energetykę?
Dobre i złe przykłady innowacji w historii energetyki

12:00 Digitalizacja – nowe trendy

 • Blockchain – przełomowe rozwiązanie informatyczne dla energetyki
 • Sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym

13:00 – 14:00  - Lunch

14:00 Interaktywny Panel II – Innowacje w polskiej energetyce

 • Kluczowe osoby działów R&D polskich i międzynarodowych koncernów energetycznych
 • Nowe trendy
 • Doświadczenia ostatnich projektów

15:45 Innowacje –wybrane technologie przedstawione przez członków Izby

- prezentacja wybranych technologii członków Izby
- interaktywna dyskusja

 • jakie są technologie perspektywiczne 
 • Jaki jest sposób generowania innowacji
 • jakie problemy ma Polska

16:00 Młodzi w Energetyce – jak widzą innowacje 

 • Koła Naukowe PW i AGH

16:30 Podsumowanie Kongresu

 • Interaktywne podsumowanie - ocena użytkowników (aplikacja), próba prognozowania przyszłości

18:00 Gala Ludzi Innowacji

Program Gali Ludzi Innowacji:

18:00 Powitanie Gości

18:15 część oficjalna

 • rozstrzygniecie Konkursu Foto na innowacyjne spojrzenie na energetykę dla studentów
 • wręczenie Nagrody Publiczności za prezentację Innowacji przez firmy IGEiOŚ
 • nagrody od Gości Gali

19:00 część bankietowo - artystyczna

 • występ - niespodzianka zespołu energetycznego

22:00 planowane zakończenie Gali

Wstęp na Galę jedynie za zaproszeniami przesyłanymi przez Organizatora i po potwierdzeniu obecności.

Więcej informacji na temat uzyskania zaproszeń

Bliższych informacji udziela:

Monika Silva (IGEiOŚ)
Telefon: +48 784 422 110
email: m.silva@igeos.pl

Konkurs foto:

Regulamin Konkursu

Kontakt

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

ul. Krucza 6/14 00-950 Warszawa
skrytka pocztowa 897
NIP: 526-10-38-754

Telefon: 22 621 65 72

Monika Silva
Specjalista ds. Marketingu

Telefon +48 784 422 110
m.silva@igeos.pl