Organizowane imprezy

XIV Konferencja "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - świat energii jutra"

Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki, E.DIS AG, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie (wcześniej PWSZ w Sulechowie) zapraszają na XIV Konferencję „ENERGETYKA PRZYGRANICZNA POLSKI I NIEMIEC – ŚWIAT ENERGII JUTRA”. Konferencja odbędzie się 20 października 2017 r., jak zawsze w auli uczelni w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51

W programie konferencji zaplanowane są trzy sesje:

I Sesja: Aktualny stan polskiej i niemieckiej energetyki (referaty dotyczyć będą m.in. rozwoju systemów elektroenergetycznych),
II Sesja: Pakiet europejski – czysta energia dla wszystkich, (m.in.: Wyzwania stojące przed polską i niemiecką energetyką wynikające z pakietu zimowego, konkluzji BAT oraz dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania),
III Sesja: Komunalne aspekty rozwoju energetyki - dyskusja panelowa (m.in. Lokalne systemy zarządzania energią; Korzyści wynikające z rozwoju kogeneracji).

www.lubuskaenergetyka.pl