Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom krok po kroku praktycznych rozwiązań dla branży energetycznej w kontekście regulacji MIFID II. Są to bardzo istotne zmiany, które wejdą w życie 3 stycznia przyszłego roku i dotyczą handlu energią elektryczną oraz gazem. W programie konferencji uwzględnione zostały zasadnicze kierunki zmian i ich skutki dla firm z sektora. 

Poniżej zagadnienia, które będą omawiane przez naszych prelegentów: 

  • Dostosowanie działalności TGE do wymogów MIFID II
  • Limity pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych na rynku energetycznym wg MIFID II
  • Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  • Firmy energetyczne w kontekście Big Compliance
  • Wchodzenie obrotu energią na rynki finansowe 
  • Podział portfeli na spekulacyjne i hedgingowe

Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania dostępną w załączniku lub pod tym linkiem:

Załącznik

http://konferencje.pb.pl/konferencja/1071,mifid-ii-w-energetyce