II Kongres Innowacji
Now strategia IGEOS
AnkietaAnkieta


Organizowane imprezy

Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP, stan wdrożenia rynku mocy

W imieniu TOE oraz IGEOŚ mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium "Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP, stan wdrożenia rynku mocy", które odbędzie się w Warszawie 24 lipca 2018 r., w Hotelu Sheraton. 

Pierwsza połowa 2018 roku przyniosła dla elektroenergetyki polskiej liczne zmiany uwarunkowań jej funkcjonowania zarówno w zakresie przyjętych regulacji formalno - prawnych, jak i projektowanych nowych rozwiązań. W dniu 7 czerwca 2018 r. przez Sejm RP została przyjęta długo oczekiwana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, trwa wdrożenie rynku mocy w Polsce zgodnie z ustawą o rynku mocy oraz zatwierdzonym przez Prezesa URE decyzją z 30 marca 2018 r. Regulaminem Rynku Mocy, prowadzone są także prace nad kolejnymi zmianami IRiESP, w tym wdrożeniem rozporządzenia 2017/2195 (GLEB) dla polskiego rynku bilansującego.

Dodatkowe informacje

Miejsce konferencji:

  • 24 lipca 2018r, (wtorek)
  • Hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2 - Warszawa

Bliższych informacji udziela:

Monika Silva (IGEiOŚ)
Telefon: +48 784 422 110
email: m.silva@igeos.pl

Program

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia