II Kongres Innowacji Now strategia IGEOS Ankieta


Organizowane imprezy

XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

W imieniu Zarządu zapraszam do wzięcia udziału w XXVI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, zwołanym na mocy uchwały Zarządu na dzień 7 czerwca 2018 roku (czwartek) na godz. 13:00.

Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie sala konferencyjna Caravelle w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia).

W przypadku braku kworum został ustalony II termin XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w tym samym miejscu na dzień 7 czerwca 2018 roku na godz. 13:15.

Przypominam, że zgodnie ze Statutem, Członkowie IGEiOŚ biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem swoich organów lub przez pełnomocnika. W związku z powyższym prosimy, aby osoba, która w Państwa imieniu będzie brała udział w Walnym Zgromadzeniu, posiadała stosowne pisemne pełnomocnictwo wraz z odpisem z właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu Spółki.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: sekretariat@igeos.pl lub pod nr tel. 22/621 65 72.

Z wyrazami szacunku

Paweł Racinowski
Dyrektor Generalny
Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Dodatkowe informacje

Miejsce spotkania:

  • Hotel Airport Okęcie - 7 czerwca 2018 roku (czwartek) na godz: 13:00
  • ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia)
  • 02-148 Warszawa
  • Sala Caravelle

Materiały do pobrania

Bliższych informacji udziela:

Mariola Sadowska
sekretariat@igeos.pl
22 621 65 72