Organizowane imprezy

Konferencja pt "Inwestycje w energetyce gazowej - kontrakt na nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań"

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska organizuje konferencję pt „Inwestycje w energetyce gazowej - kontrakt na nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań” w dniu 9 listopada 2017 w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Do udziału w tej konferencji zaprosiliśmy w charakterze Partnerów, Firmy – Strony kontraktu na budowę nowego bloku gazowego w EC Żerań w Warszawie:

  • PGNIG Termika S.A.
  • Mitsubishi Hitachi Power Systems
  • Polimex Mostostal S.A

a także naukowców z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu uczestników szczegółowych informacji o zawartym kontrakcie we wszystkich aspektach, z poszanowaniem jednak zasad poufności informacji poszczególnych firm, a także obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Konferencja będzie okazją do uzyskania źródłowej wiedzy oraz aktualnych informacji i kierowana jest do wysokiego i średniego szczebla menadżerów pracujących w zarządzaniu majątkiem i jego rozwojem, handlowców, technologów i specjalistów wielu branż.

Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzy rejestracyjnym do dnia 31.10.2017. Zgłaszające się osoby, zobowiązane sądo podania numeru dowodu osobistego w celu uzyskania przepustki do Muzeum Gazownictwa.

Partnerzy:

Dodatkowe informacje

Miejsce konferencji:

  • 9 listopada 2017 r.,
  • Muzeum Gazownictwa w Warszawie

Bliższych informacji udziela:

Monika Silva (IGEiOŚ)
Telefon: 22 / 621 35 29
email: m.silva@igeos.p

Formularz zgłoszenia

Program