Organizowane imprezy

Konferencja "Planowane i realizowane zadania inwestycyjne w konsekwencji przyjętych strategii rozwoju Koncernów Energetycznych"

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt. „Planowane i realizowane zadania inwestycyjne w konsekwencji przyjętych strategii rozwoju Koncernów Energetycznych” która odbędzie się w dniach 28-29 września 2017 r. (czw-pt) w Hotelu MCC Mazurkas, ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki k/Warszawy

Dla członków Izby oraz dla całego rynku firm realizujących inwestycje, bardzo istotne jest poznanie genezy decyzji zadania inwestycyjnego, założeń do przetargu, parametrów oceny ofert, koniecznych referencji, sposobu pełnienia nadzoru inwestorskiego, organizacji procesu, harmonogramu płatności, oczekiwanych gwarancji, roli i udziału firm doradczych, oczekiwań co do planowanych wskaźników technicznych i ekonomicznych.

Konferencja będzie dla uczestników nie tylko źródłem pozyskania informacji na temat planowanych inwestycji i zleceń w Koncernach, ale też miejscem poznania się potencjalnych stron kontraktu, co przy zachowaniu wszelkich zasad i procedur handlowych czyni relacje zleceniodawca – wykonawca bardziej partnerskimi.

W czasie konferencji przewidziano możliwość zadawania pytań i podejmowania dyskusji.

Załączamy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, który ze względów organizacyjnych należy przesłać do Biura IGEOŚ do dnia 22 września br. na adres e-mail m.silva@igeos.pl. - Monika Silva tel. 784-422-110.

Partnerzy konferencji:

Dodatkowe informacje

Miejsce konferencji

  • Sala konferencyjna ZEUS,
  • Hotel Mazurkas Conference Centre ****
  • ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki k/Warszawy

Bliższych informacji udziela:

Monika Silva (IGEiOŚ)
Telefon: 22 / 621 35 29
email: m.silva@igeos.pl

Formularz zgłoszenia

Program