Organizowane imprezy

XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

W imieniu Zarządu zapraszam do wzięcia udziału w XXV Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, zwołanym na mocy uchwały Zarządu na dzień 16 maja 2017 roku (wtorek) na godz. 13:00. Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie sala konferencyjna Bałtyk w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

W przypadku braku kworum został ustalony II termin XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w tym samym miejscu na dzień 16 maja 2017 roku na godz. 13:15.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem, Członkowie Izby biorą udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem swoich organów lub przez pełnomocnika. W związku z powyższym prosimy, aby osoba, która w Państwa imieniu będzie brała udział w Walnym Zgromadzeniu, posiadała stosowne pisemne pełnomocnictwo wraz z odpisem z właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu Spółki.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: sekretariat@igeos.pl lub pod nr tel. 22/621 65 72.

z wyrazami szacunku
Sławomir Krystek
Dyrektor Generalny

Dodatkowe informacje

Miejsce spotkania:

  • 16 maja 2017 roku (wtorek) na godz. 13:00.
  • Sala konferencyjna Bałtyk w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79.

Materiały do pobrania

Bliższych informacji udziela:

Mariola Sadowska
sekretariat@igeos.pl
22 621 65 72