Organizowane imprezy

Konferencja "Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych - istotne zmiany i praktyczne zastosowanie przepisów w sektorze energetycznym"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska we współpracy z Kancelarią Prawniczą Domański, Zakrzewski, Palinka  pt."Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych - istotne zmiany i praktyczne zastosowanie przepisów w sektorze energetycznym" - 21 marca 2017 r. (wtorek), Hotel Marriott w Warszawie

Konferencja stanowi kontynuację spotkania zainicjowanego w listopadzie ubiegłego roku w PGE GIEK S.A. w Bełchatowie, podczas której uczestnicy mogli zapoznać się z regulaminami i procedurami przetargowymi stosowanymi w spółkach PGE GiEK S.A. 

Niniejsze spotkanie ukazało, iż nowelizacja ustawy Prawo ZP niesie za sobą wiele pytań i potrzeb interpretacyjnych. W celu ich wyjaśnień, zaprosiliśmy do współpracy przy tworzeniu programu konferencji, przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych oraz prawników z Kancelarii  Domański, Zakrzewski, Palinka, którzy omówią wybrane zagadnienia problemowe.

Końcowa dyskusja będzie również okazją do kolejnych prac nad udoskonaleniem izbowego Katalogu Dobrych Praktyk.

Zapraszamy do udziału w konferencji zarówno Członków Zarządu firmy jak i osoby odpowiedzialne za organizację przetargów, w tym w ramach ZP. Jest to jedyna okazja do tak bezpośredniego kontaktu ze specjalistami z tego tematu.

Załączamy szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy, który wypełniony prosimy odesłać na e-mail: m.silva@igeos.pl do dnia 15 marca 2017 r

Dodatkowe informacje

Miejsce konferencji:

  • 21 marca 2017 r.,
  • Hotel Marriott w Warszawie

Bliższych informacji udziela:

Monika Silva (IGEiOŚ)
Telefon: 22 / 621 35 29
email: m.silva@igeos.p

Formularz zgłoszenia

Program