Inwat Spółka z o.o.

Inwat Spółka z o.o.


Prezes: Leszek Sobański

ul. Kilińskiego 141 ,90-315 Łódź

Phone: 42 / 6363788, 6363245 Fax: 42 / 6364792

info@inwat.com.pl , http://www.inwat.pl
NIP: 725-001-27-17

Profil działalności

  • Usługi dla energetyki zawodowej i przemysłowej

Oferta

  • Realizacja inwestycji „pod klucz” (budowa kompletnych elektrociepłowni przemysło-wych, zabudowa nowych turbozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi – ukła-dami wyprowadzenia mocy, instalacjami chłodzenia z chłodniami),
  • Badania cieplno – przepływowe eksploatacyjne i gwarancyjne urządzeń i instalacji energetycznych (elektrowni, ciepłowni, bloków energetycznych, turbin parowych i ga-zowych, kotłów, wentylatorów i sprężarek, pomp i instalacji pompowych, układów re-gulacji turbin),
  • Modernizacje urządzeń i instalacji (modernizacje i remonty turbin parowych oraz insta-lacji pomocniczych, modernizacje układów regulacji turbin),
  • Prace projektowe (kompleksowe projekty dla branży cieplno – mechanicznej, elek-trycznej, budowlanej i AKPiA, projekty wymagające zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych),
  • Audyty energetyczne,
  • Wykonawstwo elementów i urządzeń (układy łopatkowe turbin wykonywane wg wła-snych projektów z zastosowaniem wysokosprawnych profili łopatkowych, części za-mienne wykonywane na podstawie własnej dokumentacji odtworzeniowej),
  • Komputerowe systemy wizualizacji i nadzoru,
  • Analizy techniczne i ekspertyzy (modelowanie komputerowe układów oraz obiegów cieplnych przy wykorzystaniu własnych aplikacji oraz specjalistycznych programów najlepszych firm światowych).

Prace modernizacyjne wykonujemy kompleksowo z dostawami urządzeń i ewentualnymi remontami.

Referencje

Przekazaliśmy do eksploatacji kilka kompleksowych instalacji wykonanych w systemie „pod klucz” (m.in. dostawę i zabudowę turbozespołu upustowo – kondensacyjnego typu SST600 o mocy 21,55 MW).

Przeprowadziliśmy kilkaset badań eksploatacyjnych i gwarancyjnych turbin (od 5MW do 560 MW) i kotłów na terenie kraju i za granicą (Estonia, Indie, Chiny, Serbia, Ukraina, Rumunia, Rosja, Litwa).

Wykonaliśmy ponad 30 modernizacji turbin parowych, w tym modernizacje układów łopatko-wych oraz wprowadzenie elektrohydraulicznych układów regulacji.

W 2008 roku uzyskaliśmy certyfikat jakości potwierdzający, że system zarządzania jakością w ZBP INWAT sp. z o.o. odpowiada wymaganiom normy ISO 9001 w zakresie: “Projektowa-nie urządzeń i instalacji energetycznych oraz wykonawstwo usług w branży energetycznej”.

This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies.