Instytut Energetyki

Instytut Energetyki


Dyrektor: Dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn

ul. Mory 8 ,01-330 Warszawa

Phone: 22 / 8367551 Fax: 22 / 8366363, 8368115

instytut.energetyki@ien.com.pl , http://www.ien.com.pl
NIP: 525-00-08-761

Profil działalności

 • Prace badawcze i rozwojowe w zakresie elektroenergetyki.

Oferta

 • koncepcje i programy rozwoju systemu elektroenergetycznego,
 • nowe konstrukcje urządzeń elektroenergetycznych,
 • programy modernizacji obiektów,
 • nowe technologie produkcji i oprzyrządowanie produkcji,
 • programy poprawy efektywności pracy elektrowni i systemu elektroenergetycznego
 • ekspertyzy techniczne i atestowanie urządzeń elektroenergetycznych,
 • szkolenie, porady techniczne i działalność normalizacyjna.

Informacje dodatkowe

 • Oddziały Gdański, Łódzki i Zakład Doświadczalny lEn posiadają certyfikaty Systemu jakości nadane przez PCA i Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków,
 • Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej, Laboratoria: Urządzeń Rozdzielczych, Wielkoprądowe i Wysokich Napięć lEn posiadają Certyfikaty Akredytacji Laboratoriów Badawczych nadane przez PCBC,
 • Laboratorium Aparatury Pomiarowej lEn posiada certyfikat nadany przez Główny Urząd Miar, a Zakład Badań i Diagnostyki oraz Pracownia Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń lEn posiadają Znaki Uznania Laboratorium badawczego nadane przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • Instytut Energetyki wykonuje prace w ramach 5 i 6 Programów Ramowych UE oraz współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, między innymi z: CIGRE, EURELECTRIC i WEC,
 • W Instytucie działa Centrum Doskonałości pn.: "Centrum Integracji badań nad zaopatrzeniem Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem paliw kopalnych i źródeł odnawialnych".

Referencje

Prace realizowane dla:

 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,
 • Elektrowni, Elektrociepłowni i Ciepłowni (między innymi dla El. Bełchatów, Dolna Odra, Kozienice i Turów; Elektrowni Wodnych: Czorsztyn, Porąbka Żar, Żarnowiec; EC Olsztyn, Siekierki i Żerań),
 • Zakładów Energetycznych i Zakładów Remontowych Energetyki,
 • Komitetu Badań Naukowych,
 • Min. Środowiska,
 • Szeregu firm krajowych i zagranicznych, między innymi dla: ABB, ALSTOM, BELOS, EMIT, Petrochemia Płocka, ZAPEL, ZEG Tychy, itd.
This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies.