ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A.

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A.


Chairman of the Board: Marcin Kłosiński

Al. Niepodległości 58 ,02-626 Warszawa

Phone: 22 522 40 00 Fax: 22 522 41 10

poczta@energoprojekt.pl , http://www.energoprojekt.pl
NIP: 526-00-37-267

Profil działalności

 • Usługi, handel.

Oferta

 • Usługi konsultingowe, wykonywanie ekspertyz z dziedziny energetyki i ciepłownictwa.
 • Kompleksowe projektowanie elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej.
 • Kompleksowe projektowanie elektrowni wodnych.
 • Generalna realizacja inwestycji (GRI) od opracowań studialnych poprzez projektowanie, kompletację dostaw do wykonawstwa i rozruchu.
 • Organizowanie przetargów na zakupy towarów i usług dla energetyki.
 • Opracowanie dokumentów ofertowych i kontraktowych.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, w oparciu o ustawy: "prawo budowlane", i "o zagospodarowaniu przestrzennym".
 • Feasibility study, biznes plany, master plany.
 • Oceny oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne i ochrony powietrza.
 • Analizy systemów gospodarki wodno-ściekowej wraz z rozwiązaniami technicznymi.
 • Analizy możliwości i projekty zagospodarowania odpadów elektrownianych.
 • Projekty składowisk odpadów paleniskowych i odpadów z procesów odsiarczania spalin.
 • Projekty założeń i planów zaopatrzenia w energię (ciepło, energia elektryczna, gaz) gmin wg wymagań Prawa Energetycznego.
 • Kompleksowe usługi dla sektora wojskowego.

Informacje dodatkowe

Ponad 50 lat doświadczeń w zakresie usług konsultingowych, studiów, projektowania i realizacji obiektów energetyki krajowej i zagranicznej. Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania technologiczne dla elektrowni i elektrociepłowni, dotyczące m.in. bloków na parametry nadkrytyczne, układów gazowo-parowych, instalacji odsiarczania spalin, gospodarki skojarzonej, instalowanych kotłów fluidalnych i palników niskoemisyjnych, wykorzystanie energii odnawialnej. Certyfikat systemu jakości - ISO 9001.

Referencje

Ponad 55% mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, większość dużych systemów ciepłowniczych w Polsce oraz blisko 85% mocy w polskim sektorze hydroenergetycznym zrealizowano wg naszych projektów.

This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies.