ENERGOPOMIAR Sp. z o.o

ENERGOPOMIAR Sp. z o.o


Prezes Zarządu: Robert Witek

ul. Gen. J. Sowińskiego 3 ,44-100 Gliwice

Phone: 32/2376800 cent. 32/2376103 sek. zarządu Fax: 32 / 231 65 42

sekretariat@energopomiar.com.pl , http://www.energopomiar.com.pl
NIP: 631-010-00-29

Profil działalności

 • Usługi kompleksowe, doradztwo inwestycyjne (Inżynier Kontraktu), pomiary, badania, nadzór, uruchomienia, modernizacje, szkolenia.

Usługi

 • Kompleksowa obsługa procesów inwestycyjno-modernizacyjnych (usługa Doradcy Inwestycyjnego i Inżyniera Kontraktu) - prace realizowane wg międzynarodowych standardów z uwzględnieniem procedur FIDIC oraz dyrektyw UE.
 • Kompleksowe pomiary, badania, diagnostyka, doradztwo, nadzór, uruchomienia, modernizacje w zakresie cieplno-mechanicznym, chemicznym, AKPiA, elektrycznym i ochrony środowiska na potrzeby energetyki zawodowej, przemysłu i sektora komunalnego.
 • Opracowywanie oraz wdrażanie systemów jakości (wg PN-ISO serii 9000), zarządzania środowiskowego (wg PN-EN ISO 14001), zarządzania bezpieczeństwem pracy (wg PN-N-18001), zintegrowanych systemów zarządzania, szkolenie auditorów wewnętrznych.

Produkcja

 •   Specjalistyczna aparatura-kontrolno-pomiarowa i badawcza.

Informacje dodatkowe

 • Upoważnienie Ministerstwa Przemysłu i Handlu do wydawania opinii o jakości urządzeń stosowanych w elektroenergetyce.
 • Świadectwo uznania laboratorium badawczego II-go stopnia w UDT - CLDT dla laboratorium metaloznawstwa i korozji oraz świadectwo uznania w UDT-CLDT dla laboratorium trawienia i oczyszczania.
 • Wdrożony zakładowy system zarządzania jakością na bazie PN-ISO 9001.

Referencje

 • Prowadziliśmy prace na wszystkich ważniejszych obiektach elektroenergetycznych w kraju oraz na wielu obiektach zagranicznych w Algierii, Bułgarii, Chinach, Czechach, Słowacji, Egipcie, Grecji, Indiach, Iraku, Iranie, Libii, Maroku, Niemczech, Pakistanie, Turcji, Węgrzech, Ukrainie.
 • Badania, pomiary, nadzory, usługa Doradcy Inwestycyjnego i Inżyniera Kontraktu realizowana przy budowie Instalacji Odsiarczania Spalin, kotłów fluidalnych oraz bloków gazowo-parowych.
 • Już 31 firm uzyskało certyfikat systemu jakości przy udziale specjalistów z naszego Biura Systemów Zapewnienia Jakości. Nasi klienci uzyskują świadectwa potwierdzające działanie zgodne z normami serii ISO 9000 od różnych organizacji certyfikujących, takich jak: PCBC (Polska), BVQI (Wielka Brytania), TÜV CERT, NIS ZERT (Niemcy), KEMA (Holandia).
This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies.