Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.


Prezes Zarządu: Tadeusz Grucza

ul. Opolska 23 ,42-600 Tarnowskie Góry

Phone: 32/ 285 40 19, 285 46 21 Fax: 32/ 285 26 37

cbkk@cbkk.com.pl , http://http://www.cbkk.com.pl/
NIP: 645-000-72-58

Profil działalności

 • Projektowanie i konstruowanie, ekspertyzy, generalna realizacja inwestycji urządzeń energetycznych.

Oferta

Firma CBKK, posiadająca wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu kotłów parowych i wodnych oraz innych urządzeń energetycznych dla kraju i na eksport, oferuje prace projektowo-konstrukcyjne i modernizacyjne oraz ekspertyzy w zakresie:

 • kotły parowe i wodne na wszystkie rodzaje paliw,
 • kotły z paleniskami,
 • kotły odzysknicowe i specjalne,
 • kotły do spalania biomasy,
 • instalacje paleniskowe na wszystkie rodzaje paliw,
 • urządzenia pomocnicze dla kotłów, jak: odżużlacze, podajniki, ruszty mechaniczne, zdmuchiwacze popiołu,
 • konstrukcje stalowe, obmurza i izolacje kotłów i urządzeń energetycznych,
 • podgrzewacze regeneracyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi energetyczne, rozprężacze,
 • stacje uzdatniania wody dla potrzeb energetyki i przemysłu,
 • układy sterowania i automatyki kotłów i urządzeń energetycznych.
This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies.