Budimex SA

Budimex SA


Director: Piotr Świecki

ul. Stawki 40 ,01-040 Warszawa

Phone: +48 22 623 64 36 Fax: +48 22 623 60 50

, http://www.budimex.pl
NIP: 526 10 03 187

Profil działalności

  • roboty budowlane, dostawy i usługi w zakresie budownictwa energetycznego i przemysłowego

Oferta:

budowa „pod klucz” obejmująca projektowanie, wybudowanie, uruchomienie i  przekazanie do eksploatacji obiektów energetycznych w szczególności:

  • bloków węglowych i gazowo-parowych,
  • instalacji termicznego przetwarzania odpadów,
  • instalacji odsiarczania i odazotowania spalin

realizacja dostaw kluczowych instalacji energetycznych takich jak:

  • turbozespoły parowe,
  • kotły parowe i wodne,
  • stacje uzdatniania wody,
  • instalacje wody chłodzącej i inne instalacje pomocnicze.

generalne wykonawstwo w zakresie instalacji przemysłowych w sektorze oil and gas i sieci przesyłowych.  

This site uses cookies in order to improve your user experience and to provide content tailored specifically to your interests. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. You can also manage your preferences there. By using this website, you consent to the use of cookies.