IX Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Zapraszamy do udziału w „IX Międzynarodowej Szkole Energetyki Jądrowej” organizowanej przez Ministerstwo Energii i Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i z Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Szkoła odbędzie się w dniach 14-17 listopada w Warszawie, Świerku i Różanie, z dwoma dniami wykładowymi w Warszawie, 15 i 16 listopada. 

Czytaj więcej...

Firma TRONIA Sp. z o.o. zdobywcą statuetki IGEiOŚ na targach ENERGETAB 2017

Serdecznie gratulujemy firmie TRONIA Sp. z o.o. z Warszawy, wyróżnionej statuetką Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska za produkt pod nazwą Rejestrator Zakłóceń Elektrycznych SZARM

Do Komisji Konkursowej Jubileuszowych 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 wpłynęło 58 zgłoszeń produktów. Organizator targów dziękuje Wystawcom, którzy wzięli udział w konkursie

Nowy blok w Kozienicach przekracza moc 1000 MW

W związku z osiągnięciem i przekroczeniem mocy 1000 MW przez nowy blok węglowy w Enea Elektrownia Kozienice, Dyrekcja Biura Izby przesłała gratulacje na ręce Prezesów Enea i Polimex-Mostostal oraz Dyrektora Oddziału Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Fakt ten jest dla Izby szczególnie istotny, gdyż tak Inwestor - Enea, jak i realizatorzy - Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe to członkowie Izby, reprezentowani w Zarządzie przez swoich Szefów.

Ambasada Argentyny: Program RenovAr Ronda 2

Sekcja Handlowa i Ekonomiczna Ambasady Argentyńskiej w Warszawie informuje o uruchomieniu drugiego etapu Programu RenovAr, którego celem jest pozyskanie inwestorów zagranicznych i finansowania dla rozwoju infrastuktury w zakresie energii odnawialnej na terytorium Republiki Argentyny.

Czytaj więcej...